അയ്യായിരത്തിനടുത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട്. അതിൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തുറയിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ളത് നേഴ്‌സുമാരിൽ നിന്നാണ്. ഇത് ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതല്ല. ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തിന് താഴെ ആയിരുന്നപ്പോഴും ആയിരക്കണക്കിന് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കിടക്കുന്ന കാലത്തും ഓരോ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ...

1.  ജോലിസ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും ഉള്ള എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക, അതനുസരിച്ച് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വേണ്ടത്. 2. കോവിഡ് ബാധ ഉള്ളവർ എല്ലാവർക്കും പനിയും ചുമയും കാണണമെന്നില്ല. നല്ല ഒരു പങ്ക് കോവിഡ് രോഗികൾക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അതു കൊണ്ട് ആളെ കണ്ടാൽ ...

ഐസ് പാളികളോ മഞ്ഞോ അല്ല, പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന വിഷ പതകളാണിത് , അതും നമ്മുടെ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തിൽ, യമുന നദിയിൽ, ഛാത് പൂജാ ആഘോഷവേളയിൽ മലിനമായ യമുന നദിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വിഷ നുരകൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഭക്തർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഡൽഹി ഇപ്പോൾ അതിഭീകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്, ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വായു മലിനീകരണം കുതിച്ചുയർന്ന് ഇന്നലെ 900നു മുകളിലെത്തി. ...